Chez Luti

Bed & Breakfast aan het Brielse Meer

DutchEnglishFrenchGerman

Rockanje

Een badplaats met een zuidelijk Noordzeestrand (6 km) en een uniek duinnatuurgebied. Door de zandbanken voor de kust is er geen sterke stroming. Het strand is daarom bijzonder geschikt voor kinderen. De omliggende natuurgebieden zijn het Quakjeswater, het Breede Water, de polders van Merrevliet en, iets verder, Voornes Duin met het Oostvoornse Meer. Fraaie natuurgebieden met veel mogelijkheden voor wandelen en fietsen. Ook bekend zijn de ‘tuinen’ van Rockanje en De Blommenhof. Hoewel Rockanje een kustplaats is, bestaat de bodem uit klei- en leemlagen die door de diverse inpolderingen zijn ontstaan (o.a. Oud-Rockanje).

Oostvoorne Rockanje Natuur Strand Camping Vakantie 15-8-2001 Foto : Rinie Boon

Omgeving van Rockanje

Voornes Duin: langgerekt kustgebied dat zich uitstrekt van de Tenellaplas tot aan het Quackjeswater. Een bijzonder vogelrijk gebied met uitkijkpunten bij Schapenwei, Vogelwei en Quackjeswater. Voornes Duin omvat duinen, duinvallei, moeras maar ook het landgoed Strypemonde met bos, weiland en een zeewering uit de dertiende eeuw.

Quackjeswater: nabij de Haringvlietdam ligt het Quackjeswater, een oud duinmeer omringd door een oud bos en twee duinreeksen, dat tussen de 16e en 18e eeuw is ontstaan. Een fraai gebied met een grote diversiteit aan vogels, zoals lepelaars en blauwe reigers.

Merrevliet en Meertje de Waal: de polders van Merrevliet zijn gelegen ten zuiden van Oostvoorne en ten oosten van Rockanje en zijn zo bijzonder omdat zoet en zout water beide aanwezig zijn. Het moeraszoutgras en melkkruid doen het goed in deze zoute grond. Bij het Meertje de Waal groeit de zeeaster, eveneens een zoutverdragende plant. Dit meertje is omringd door riet en moerasbos en ligt in het midden van de graslanden boven Rockanje.

Breede Water: het Breede Water is één van de grootste natuurlijke duinmeren van Nederland. Het is ontstaan hin de bedding van het inmiddels verzande riviertje de Strijpe (een kreek), dat eeuwenlang heeft voorkomen dat de duinenrijen aan elkaar groeiden. Een fraai gebied dat rijk is aan vogels, zoals aalscholvers.