Chez Luti

Bed & Breakfast aan het Brielse Meer

DutchEnglishFrenchGerman

Privacyverklaring (AVG)
Bed & Breakfast Chez Luti1 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.chez-luti.nl
(met SSL-verbinding) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw reservering zo snel en gemakkelijk mogelijk te
laten verlopen. Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, met uitzonderling om aan
wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Bed & Breakfast Chez Luti gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze en doel:
• Als u een reservering plaatst, hebben wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, het land van uw
verblijf en e-mailadres nodig om uw reservering uit te voeren en u van het verloop daarvan op de
hoogte te houden.
• Om uw reservering bij Bed & Breakfast Chez Luti zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij
met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw reservering
tijdelijk op.
• Als u bij Bed & Breakfast Chez Luti een reservering plaatst, bewaren wij - indien nodig - uw gegevens
op een Secure Server (beveiligde server). Met uitzondering van de wettelijke verplichtingen waar Bed &
Breakfast Chez Luti aan moet kunnen voldoen, kunt u ons verzoeken om uw gegevens van onze
server te laten verwijderen. Na een verzoek van u zullen wij uw gegeven zo snel als mogelijk is, doch
uiterlijk binnen 2 werkdagen verwijderen.

Bed & Breakfast Chez Luti deelt of verkoopt uw gegevens niet
Bed & Breakfast Chez Luti zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of
verkopen. Wij delen uw gegevens uitsluitend met partijen die daar wettelijk toe gerechtigd zijn, zoals de
gemeente Westvoorne voor de toeristenbelasting en uitsluitend als daar uitdrukkelijk naar wordt gevraagd.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Bed &
Breakfast Chez Luti gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. U kunt
uw browser zo instellen dat u tijdens het reserveren bij Bed & Breakfast Chez Luti geen cookies ontvangt.

Feedback
Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring van Bed & Breakfast Chez Luti, dan kunt u
contact met ons opnemen. Wij helpen u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van
uw gegevens of wanneer u deze wilt laten wijzigen of verwijderen.

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding
zien voor een wijziging of aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op info@chez-luti.nl.